BACALAUREAT 2022: Cum se desfasoara proba de competente lingvistice de comunicare orala in limba romana/limba materna

Examenul de Bacalaureat 2022 incepe luni, 6 iunie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației.

Prima proba scrisa se va desfasura pe 20 iunie, la Limba si literatura romana. In urmatoarea zi, pe 21 iunie, are loc proba obligatorie a profilului, iar pe 22 iunie proba la alegere a profilului si specializarii. Examenul la limba materna se da pe 23 iunie 2022.

Procedura pentru Proba de competente lingvistice de comunicare orala in limba romana si in limba materna (Probele A si B) ale examenului de Bacalaureat 2022
Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana/ limba materna reprezinta gradul de utilizare a limbii romane/ limbii materne, demonstrat de candidat in comunicarea orala, evaluat pe baza celor cinci competente, precizate in grila descriptorilor competentelor de comunicare. Nivelurile de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana/ limba matrna sunt, in ordine: utilizator mediu, utilizator avansat si utilizator experimentat.
Fiecare dintre cei doi profesori examinatori noteaza in mod independent, pe baza grilei descriptorilor competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana/ limba materna, pe un borderou individual, nivelul corespunzator fiecareia dintre cele cinci competente de evaluat, la care se situeaza candidatul, completand inclusiv rubrica nivel de competenta lingvistica de comunicare acordat candidatului.
Imediat dupa sustinerea probei de catre un candidat, cei doi profesori examinatori stabilesc nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana/ limba materna al candidatului, pe baza nivelului inscris in borderourile individuale, dupa cum urmeaza:
1. in situatia in care cei doi profesori examinatori acorda acelasi nivel, acesta devine nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana/ limba materna, care se inscrie in diploma de bacalaureat si in certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana/ limba materna.
2. in situatia in care cei doi profesori examinatori acorda niveluri diferite, nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana/ limba materna se stabileste astfel:
a. nivel mediu + nivel avansat = nivel avansat
b. nivel mediu + nivel experimentat = nivel avansat
c. nivel avansat + nivel experimentat = nivel experimentat.
Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana/ limba materna acordat candidatului se inscrie in borderoul final al probei.
Atentie! Nu se admite schimbarea biletului de examen.
In cazul in care candidatii care refuza sa raspunda intrebarilor formulate, se considera ca nu au sustinut proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana/ limba materna.
Asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente se realizeaza in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat, inclusiv prin marirea cu 10 minute a perioadei de pregatire, respectic a celei de sustinere a probei lingvistice de comunicare orala in limba romana/ limba materna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.