SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. SUBIECTE si BAREM de corectare. Ce le-a picat elevilor la examenul la Limba Romana

SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. Absolventii de clasa a XII-a au sustinut prima proba scrisa din cadrul examenului de BACALAUREAT 2017 la Limba si Literatura Romana. Examenul a inceput la ora 09:00 si a durat trei ore.

SUBIECTE BAC 2017 ROMANAPROFILUL REAL. Subiectul I: elevii au avut mai multe cerinte dintr-un text la prima vedere – poezie “Alt cantec“, de Adrian Maniu. Printre cerinte, identificarea mai multor sinonime sau rolul cratimei in text.

La al doilea subiect elevii au avut de scris un text argumentativ despre rolul comunicarii in realizarea unui proiect in echipa.

La subiectul III a fost un eseu in care sa prezinte particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ apartinand lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu. 

Subiecte la romana, BAC 2017, profil REAL:

  • REZULTATE BACALAUREAT 2017. Proba orala la limba romana: 71,88% au luat calificatul maxim, experimentat
Subiecte la romana, BAC 2017, profil REAL
Subiecte la romana, BAC 2017, profil REAL:

BAREM la romana, BAC 2017, profil REAL: 

BAREM la romana, BAC 2017, profil REAL:
BAREM la romana, BAC 2017, profil REAL:

Subiecte la romana, BAC 2017, profil UMAN. La subiectul I, elevii au primit o poezie de Ion Voinea, avand de raspuns la noua intrebari referitoare la elemente ale textului.

La al doilea subiect, candidatii au avut de redactat un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre utilitatea activitatilor extrascolare in educatia cinematografica.

La al treilea subiect, elevii au avut de scris un eseu de 600-900 de cuvinte in care sa prezinte relatia dintre doua personaje dintr-un roman de Marin Preda.

Subiecte la romana, BAC 2017, profil UMAN:

Subiecte la romana, BAC 2017, profil UMAN
Subiecte la romana, BAC 2017, profil UMAN

BAREM la romana, BAC 2017, profil UMAN:

BAREM la romana, BAC 2017, profil UMAN:
BAREM la romana, BAC 2017, profil UMAN:

SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. Proba scrisa la Limba si Literatura Romana a inceput la ora 09.00, constand in trei subiecte, fiecare cu 30 de puncte.

La primul, elevii au avut de rezolvat cateva exercitii pe baza unui text la prima vedere, partea cea mai grea la acest subiect fiind ultimul subpunct in care tinerii trebuie sa faca un mini-eseu in baza unui fragment din textul dat.

La cel de al doilea subiect, absolventii au avut de elaborat un text argumentativ despre un anumit subiect dat, in care sa respecte structura unui astfel de discurs, numarul de cuvinte si normele limbii romane.

De asemenea, ei au trebuit sa utilizeze mijloace lingvistice potrivite exprimarii unei aprecieri, sa dezvolte doua argumente adecvate ipotezei si o concluzie pertinenta.

UPDATE ORA 07:00  Accesul candidatilor in centrele de examen la probele scrise se face in intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactarii unei lucrari scrise este de trei ore, calculat din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematica si Geografie, candidatii pot apela doar la instrumente de desen.

La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hartia folosita este doar cea distribuita de catre asistenti. Toate salile de examen trebuie sa aiba in dotare camere functionale de supraveghere video si audio. Ministerul Educatiei atentioneaza ca este interzis accesul in sali cu manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, ori cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

In acelasi timp, candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare in interior sau cu exteriorul. Cei surprinsi in aceste situatii vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinta, nu vor mai putea participa la probele urmatoare si vor fi lipsiti de posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. De asemenea, acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.

In mod identic cu Evaluarea Nationala, lucrarile vor fi evaluate in centre zonale de evaluare din alte judete decat cele in care au avut loc probele. In conformitate cu prevederile metodologice, in urma evaluarii lucrarilor contestate “nota initiala se poate modifica, dupa caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordata la contestatii”, Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestatii este finala, intrucat nu se mai aplica regula celor 0,5 puncte diferenta intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii.

Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a solicitat, duminica, la videoconferinta cu membrii comisiilor judetene, cu presedintii centrelor de examen si cu cei ai centrelor zonale de evaluare, organizata la sediul MEN, asigurarea conditiilor optime in raport cu prognozele meteorologice pentru fiecare zi in parte.

In acest sens, in salile de examen trebuie asigurata o climatizare corespunzatoare, in functie de posibilitatile si dotarile spatiilor respective, dar si apa potabila atat pentru profesorii din comisii, cat si pentru candidati. De asemenea, in toate centrele de examen trebuie sa existe asistenta medicala permanenta.

SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. Rezultatele, inainte de contestatii, se vor afisa pe 5 iulie, iar notele dupa contestatii pe 10 iulie.

SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. Nu este permis accesul candidatilor in salile de examen cu manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, si nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. Modele de SUBIECTE si BAREM la romana, la bacalaureat, profilurile REAL si UMAN

Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, precizeaza MENCS.

SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. CALENDARUL examenului de BACALAUREAT 2017

Sesiunea iunie-iulie 2017:

26 iunie 2017 Limba si literatura romana – proba Ea) – proba scrisa
27 iunie 2017 Limba si literatura materna – proba Eb) – proba scrisa
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisa
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba Ed) – proba scrisa
5 iulie 2017 Afisarea rezultatelor (pana la ora 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestatiilor
10 iulie 2017 Afisarea rezultatelor finale

Calendar BACALAUREAT 2017 – Sesiunea august-septembrie 2017

11 – 14 iulie 2017 Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente
21 august 2017 Limba si literatura romana – proba Ea) – proba scrisa
22 august 2017 Limba si literatura materna – proba Eb) – proba scrisa
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisa
24 august 2017 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba Ed) – proba scrisa
25, 28 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A
28 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competentelor digitale – proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C
1 septembrie 2017 Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestatiilor
6 septembrie 2017 Afisarea rezultatelor finale

SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. Elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), modelele de subiecte au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro.

SUBIECTE BAC 2017 ROMANA. Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fisiere pentru examenul national de Bacalaureat au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea candidatilor de analiza, de sinteza, de generalizare si de abstractizare.

De asemenea, acestea vizeaza cuprinderea echilibrata a materiei studiate, solicitandu-se demonstrarea competentelor prevazute in programele de examen, respectiv incadrarea in timpul prevayut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificari in structura subiectelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.