BACALAUREAT 2013: Ponta cere supraveghere strictă la BAC: “Cine fură trebuie să dispară”

BACALAUREAT 2013: Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, să asigure o supraveghere strictă la viitorul examen de Bacalaureat şi a arătat că, deşi speră în rezultate mai bune, “cine se dovedeşte hoţ” trebuie să iasă din examen. Bac 2013 începe luni cu proba orală la limba şi literatura română.

BACALAUREAT 2013: “E foarte important, o spun încă o dată, supravegherea: camere de luat vederi, profesori. Aia trebuie să fie la sânge! Deci, un elev bine pregătit ia o notă mare, unul mai puţin pregătit o notă mică, dar unul care fură trebuie să dispară din examen. Aici nu cred că există niciun fel de rabat şi niciun fel de diferenţă faţă de ceea ce se cere. Poţi să fii mai puţin bine pregătit, dar nu poţi să fii hoţ! Dacă eşti hoţ, trebuie să pleci din Bacalureat!”, a afirmat Ponta recent, într-o şedinţa de guvern. El a adăugat că speră ca în acest an să fie înregistrate rezultate mai bune decât în anii precedenţi.

BACALAUREAT 2013. Înscrierea candidaţilor la examenul de bacalaureat s-a făcut în perioada 27 – 31 mai pentru sesiunea care va începe pe 10 iunie, iar pentru sesiunea a doua, care se va desfăşura în perioada august-septembrie, se vor face între 15 – 19 iulie.

 • Calendar BACALAUREAT 2013 – Sesiunea iunie-iulie:

27 – 31 mai 2013 –  înscrierea candidaţilor

10 – 12 iunie 2013 –  Evaluarea competenţelor lingvistice – limba română

12 – 14 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice –  limba maternă

17 – 21 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor digitale

25 – 28 iunie 2013 –  Evaluarea competenţelor lingvistice – limbi străine

1 iulie 2013 –  Limba şi literatura română – proba scrisă

2 iulie 2013 –  Limba şi literatura maternă  proba scrisă

3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

5 iulie 2013 – Proba la alegere a profilului şi specializări- proba scrisă

8 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor

12 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor finale

Elevii care nu reuşesc să treacă de sesiunea din vară vor avea o a doua şansă în sesiunea din toamnă.

 • Calendar BACALAUREAT 2013- Sesiunea august-septembrie:

15 – 19 iulie 2013 –  Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

19 – 20 august 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice – limba romană

19 – 21 august 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice –  limba maternă

20 – 21 august 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

22 – 23 august 2013 –  Evaluarea competenţelor digitale

26 august 2013 – Limba şi literatura romană – proba scrisă

27 august 2013 –  Limba şi literatura maternă – proba scrisă

28 august 2013 –  Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

30 august 2013 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba scrisă

2 septembrie 2013 – Afişarea rezultatelor la BACALAUREAT 2013 şi depunerea contestaţiilor

 • Cine se poate înscrie la examenul de BACALAUREAT 2013

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Candidaţii proveniţi din învatamântul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană a municipiului Bucureşti.

 • BACALAUREAT 2013: DOCUMENTE DE CARE AI NEVOIE

Fişa-tip informatizată – cerere individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat.

DESCARCĂ AICI cererea tip pentru înscrierea la examenul de bacalaureat 2013

 • BACALAUREAT 2013. Când trebuie să plăteşti taxă pentru susţinerea examenului

Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.

 • CUM SE FACE ACCESUL CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

Pentru probele scrise, accesul candidaţilor în sălile de examen se va face pe baza actului de identitate, cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea probei. Elevii vor fi puşi câte unul în bancă.

 • BACALAUREAT 2013: CU CE NU AI VOIE ÎN SALĂ

Regulamentul de organizare al examenului prevede că elevii nu au voie să intre în sală cu niciun fel de lucrări, de la manuale până la dicţionare de care s-ar putea ajuta la examen.

BACALAUREAT 2013: SESIUNEA DE TOAMNĂ

A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2013 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 15 până în 19 iulie.
În 19-20 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 19-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 20-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 22-23 august – evaluarea competenţelor digitale.
Din 26 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la Limba şi literatura română, urmată în 27 august de Limba şi literatura maternă, 28 august – proba obligatorie a profilului şi 30 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 2 septembrie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12.00 şi 16.00. În 3-4 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

BACALAUREAT 2013: CALENDAR

Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat din 2013 a fost aprobat prin Ordin al ministrului Educaţiei.
Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, la solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene sau a municipiului Bucureşti ori din proprie iniţiativă, potrivit actului normativ.
Totodată, prin ordinul de ministru au fost aprobate noi programe pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare şi comunicare şi economie susţinute la cele două sesiuni ale examenul de bacalaureat din 2013.

BACALAUREAT 2013: PROBE

Programele pentru celelalte discipline ale examenului de bacalaureat din 2013 rămân cele aprobate în 2010 prin ordin al ministrului Educaţiei.
Bacalaureatul din 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului – 2011, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei nr. 4799/2010.
Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în cele două sesiuni din 2013 rămâne cea aprobată în 2010 prin ordinul ministrului Educaţiei.
Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora instrucţiuni şi proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat din 2013, se mai arată în ordinul de ministru.
Comisiile de bacalaureat judeţene şi cea a municipiului Bucureşti trebuie să asigure şi la bacalaureatul din 2013 camere de supraveghere video în sălile în care se desfăşoară probele examenului, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise.

BACALAUREAT 2013 Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul liceal, indiferent de forma de învatamânt.

Elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale metodologiei specifice.

Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior, în conformitate cu conditiile generale si specifice stabilite în acest sens. În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.

Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.

BACALAUREAT 2013. Când trebuie să plăteşti taxă pentru susţinerea examenului?

Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

BACALAUREAT 2013. Probele promovate în sesiunile anterioare sunt recunoscute

Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele promovate în anii mentionati, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

BACALAUREAT 2013. Olimpicii pot echivala proba scrisă la examen, cu nota maximă

Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii individuale la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima. Lista concursurilor/olimpiadelor scolare internationale recunoscute de catre MECTS se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului pâna la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. Recunoasterea/echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii respective, în urma solicitarii scrise a candidatului si a prezentarii dovezilor privind obtinerea premiului la concursul/ olimpiada internationala. Documentele mentionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt.

BACALAUREAT 2013: Documente de care ai nevoie 

Fisa-tip informatizata – cerere individuala de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat.

BACALAUREAT 2013 Cum se face accesul candidatilor în centrul de examen. CU CE NU AI VOIE LA BACALAUREAT 2013

Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic în care sa le introduca, împreuna cu o declaraţie tip în care se menţioneaza numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate si va fi îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Cine se poate înscrie la examenul de BACALAUREAT 2013?

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidatii din seria curenta, cât si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.

Candidatii proveniti din învatamântul particular autorizat sa functioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.

BACALAUREAT 2013 Ai picat BACALAUREATUL din cauza unei materii? Se recunosc probele promovate

Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învatamânt absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat în adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de învatamânt absolvite si va purta stampila
acesteia.

Recunoasterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face în conformitate cu prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) proba orala de limba si literatura româna se echivaleaza cu proba A. de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna;
b) proba orala de limba si literatura materna se echivaleaza cu proba B. de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale;
c) proba orala sustinuta la una din limbile moderne de circulatie internationala studiate în liceu se echivaleaza cu proba C. de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu;
d) proba scrisa la limba si literatura româna se echivaleaza cu proba E.a) proba scrisa la limba si literatura româna;
e) proba scrisa la limba si literatura materna se echivaleaza cu proba E.b) proba scrisa la limba si literatura materna;
f) proba scrisa sustinuta în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematica, respectiv istorie, se echivaleaza cu proba E.c), definita conform prezentei metodologii;
g) proba scrisa sustinuta la una din disciplinele fizica, chimie, biologie, informatica, respectiv geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si sociologie în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivaleaza cu proba E.d), definita conform prezentei metodologii.
(3) Recunoasterea probelor mentionate la alin. (2) f) si g) promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face doar daca disciplinele sustinute coincid cu disciplinele pe care absolventii promotiei 2011 au dreptul sa le sustina în cadrul examenului de bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvite.
(4) Pentru absolventii din seriile anterioare anului 2010, carora le-a fost echivalata proba orala promovata la limba si literatura româna, limba si literatura materna sau la limba moderna nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica.
(5) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoasterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Pentru aceşti candidaţi, în adeverinţa menţionata la alin.(1) vor fi precizate şi rezultatele obtinute la aceste probe.

Recunoasterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la Art. 4., care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011.

Ministerul Educaţiei a publicat şi calendarul BACALAUREATULUI 2013:

Sesiunea iunie-iulie 2013

 • 27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 10 – 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 12 – 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 25 – 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
 • 2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
 • 8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
 • 12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2013

 • 15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 22 – 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
 • 5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelorde susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.